top of page

DIPLOMERING IN HET VSO:

SCHOOLDIPLOMA VOOR DE UITSTROOMPROFIELEN ARBEIDSMARKGERICHT EN DAGBESTEDING

In de WEC is sinds begin 2021 opgenomen dat scholen vanaf het schooljaar 2021 – 2022 een schooldiploma aan leerlingen in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding kunnen uitreiken (zie Staatsblad 2021, 179). De schooldirecteur kan aan leerlingen die voldoen aan het reglement en een gevuld portfolio hebben het schooldiploma overhandigen. OCW bepaalt het model van het diploma. De inhoud van het reglement en van het portfolio is aan de school. Zo hebben de scholen de ruimte om het maatwerk te kunnen leveren dat past bij de leerlingen én bij de lokale kleur van de school. 

Een groep van 8 vso-scholen (van cluster 1 – 4) hebben de handen ineengeslagen en vormen een expertgroep op dit thema. Zij hebben een  model-reglement en voorbeeld-reglement ontwikkeld dat scholen kunnen gebruiken als zij dat willen. Het model-reglement en het voorbeeld-reglement zijn niet voorschrijvend. Het idee is dat scholen hierdoor niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden en het kan de scholen helpen bij het invoeren het schooldiploma.

Deze 8 vso-scholen vormen de expertgroep. Om de expertgroep heen is een klankbordgroep van scholen die op afstand meedenken en meelezen. Mocht je interesse hebben om ook mee te lezen, neem dan contact met op met Mouris Boer. Mouris is samen met Maurice Peeters van vso De Ark uit Gouda projectleider van de expertgroep.

Mocht je dit model-reglement voor het profiel arbeid en dagbesteding en/of voorbeeld-reglement willen gebruiken, geef dan even een seintje en dan krijg je dit kosteloos. 

Omdat het een schooldiploma betreft en het geen instroomrecht geeft in het mbo onderwijs op niveau 2 of hoger, hoef je als school niet een aangewezen school met een examenlicentie te zijn.

 

Beide reglementen hebben wij opgesteld in afstemming met het ministerie van OCW, de Sectorraad GO, de PO-raad, Vivis en Siméa. Uiteraard heeft een grote groep scholen met ons mee gedacht en ons van feedback voorzien. Wij willen iedereen die meegedacht heeft hartelijk bedanken.

Beide reglementen staan ook op de website van onder andere de Sectorraad GO (expertgroep vso schooldiploma) en de Onderwijsadviseur.

 

De leden van de expertgroep die het reglement hebben opgesteld zijn:

 • Visio Rotterdam

 • VierTaal Den Haag

 • VSO De Ark in Gouda

 • Praktijkcollege Het Metrum in Leiden

 • Het Piramide College in Den Haag

 • Prisma in Alphen a/d Rijn

 • Samuelschool in Gouda

 • De Wijnberg in Venlo

 • Vanderwel Onderwijsdiensten

 • De Onderwijsadviseur

 

De reglementen zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Klasse en de Gemeente Gouda.

Mocht je de reglementen willen ontvangen, dan hoor ik dat graag. Hieronder zijn de reglementen te downloaden. Aan deze reglementen en verwijzingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Op de website van de Sectorraad GO staat meer informatie over deze expertgroep.

Als expertgroep zijn wij erg nieuwsgierig naar reacties uit het veld. Zou je willen laten weten wat je ervan vindt? Alvast bedankt voor de feedback!

Downloads:

 • Model-reglement uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht in pdf en in Word 

 • Model-reglement uitstroomprofiel dagbesteding in pdf en in Word

 • Voorbeeld-reglement expertgroep uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht in pdf en in Word 

 • Voorbeeld-reglement expertgroep uitstroomprofiel dagbesteding in pdf en in Word

 • Voorbeeld-reglement uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht in pdf en in Word met voorbeelden voor de diplomatekst, de verklaring, de processtappen, etc.

 

 • Voorbeeld-reglement uitstroomprofiel dagbesteding in pdf en in Word met voorbeelden voor de diplomatekst, de verklaring, de processtappen, etc.

 • WMS instemmingsbevoegdheid Medezeggenschapsraad (zie de website over de WMS)

Het ministerie van OCW bepaalt het model van het schooldiploma. Hierbij de link naar dit model.

Het officiële waardepapier voor het schooldiploma kan besteld worden bij DUO of via het bestelformulier van DUO. OCW kijkt nog naar de tekst voor de verklaring wanneer leerlingen niet het schooldiploma behalen.

Inmiddels zijn de eerste diploma's uitgereikt aan leerlingen. In het AD wordt hier aandacht aan besteed. Zie ook deze uitzending van Hart van Nederland op SBS6 (vanaf de 11e minuut).

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) houdt een register bij met alle diploma's (zie Mijn diploma's). Ook het schooldiploma voor de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding wordt hierin vanaf juni 2023 geregistreerd. Via deze link kun je de brief inzien die DUO verstuurd heeft naar de scholen. Hierin staat beschreven hoe scholen het schooldiploma kunnen registreren, zodat het in het systeem van DUO komt te staan.

 

Minister president Rutte en minister Wiersma feliciteren de vso en pro leerlingen in onderstaande vlog die je aan de geslaagde leerlingen kunt laten zien. Veel kijkplezier.

Voor vragen, neem gerust contact op met Mouris.

Klik op de vlog om de video met de felicitaties te starten 

bottom of page