top of page

COMPASSER:
 

PORTFOLIO VOOR DE LEERLING EN INZICHT IN DE DOELEN EN DE VOORTGANG VOOR DE LEERLING EN DE SCHOOL

PORTFOLIO

De Onderwijsadviseur en Paragin hebben Compasser ontwikkeld, omdat wij willen dat alle leerlingen inzicht hebben in hun ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen weten wat ze al wel en niet beheersen en wat hun doelen voor de korte en lange termijn zijn.

Met Compasser kunnen leerlingen op een eenvoudige manier een prachtig en overzichtelijk portfolio samenstellen waar ze trots op kunnen zijn, ongeacht hun niveau.

Dit portfolio wordt automatisch gevuld met de beoordelingen en de leerling kan zelf dingen toevoegen. De leerling kan bepalen wat getoond wordt, want hij/zij is eigenaar.

"Je hebt geen aparte portfolio lessen nodig, 

alle lessen en beoordelingen zijn portfolio lessen."

Door leerlingen inzicht te geven in hun (persoonlijke) leerdoelen en de voortgang, proberen wij leerlingen tot leren te motiveren. Zo werken zij aan een portfolio om trots op te zijn.

 

De kernwoorden voor onze leerlingen zijn:

 • Trots: de leerling kan eenvoudig een mooi portfolio samenstellen om trots op te zijn

 • Eigenaarschap: de leerling is eigenaar van het portfolio en heeft inzicht in de voortgang

 • Gemak: het werken met Compasser levert gemak op en alles staat op 1 centrale plek

 • Inzicht: de leerling heeft inzicht in de voortgang en wat aandacht nodig heeft

 • Overzicht: de leerling heeft overzicht over de doelen voor de komende tijd

Inzicht in opbrengsten

Wij vinden dat de administratie en registratie van de ontwikkeling van een leerling, eenvoudig en snel ingevoerd moeten kunnen worden. Op basis van de registraties kunnen er allerlei analyses op het niveau van de leerling, een groep leerlingen en de school gemaakt worden. Hierdoor ontstaat inzicht in de opbrengsten op allerlei niveaus en een rijk beeld van het onderwijs(leer)proces. Hiermee ontzorgen wij de teamleden.

De kernwoorden voor de school zijn:

 • Maatwerk: de inhoud van Compasser kun je zelf naar eigen inzichten vormgeven

 • Eenvoud: het werken met Compasser vergt oefening maar is logisch en eenvoudig 

 • Feedback: leerlingen krijgen inzicht in de voortgang per leergebied en per onderdeel

 • Gemak: het werken met Compasser levert gemak op en alles staat op 1 centrale plek

 • Inzicht: inzicht in de voortgang per leerling, per groep en van de hele school

 • Overzicht: inzicht in doelen voor de komende periode en overzichten van alle resultaten

Hieronder staan enkele screenshots van Compasser ter illustratie.

bottom of page