top of page

SAMEN ÉCHTE 
Oplossingen CREËREN 

VOOR vraagstukken
in het onderwijs

Ontwikkelingen buiten de school hebben continu invloed op de inrichting van het onderwijs. Nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, andere wensen en eisen vanuit de diverse doelgroepen. Onderwijs vraagt om innovatie. Hoe stemt u uw beleid hierop af? De Onderwijsadviseur is graag uw partner. Denk aan:​​

 • Het met een team bepalen en beschrijven van de visie en de doelen van de school

 • Het uitwerken van visie naar strategieplannen en beleids- en kadernotities

 • Ondersteuning bij het vormgeven van de arbeidstoeleiding naar de arbeidsmarkt en/of de arbeidsmatige dagbesteding

 • Het uitvoeren van een gerichte audit ​ter voorbereiding op bijv. een inspectiebezoek

 • Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar een bepaald thema

 • Het ondersteunen bij het invoeren van de beroepsgerichte programma's in het nieuwe vmbo

 • Het ondersteunen bij het inrichten van formatief en summatief werken

 • Het inrichten van het portfolio/meet- en volgsysteem Compasser

 • Het ondersteunen bij het invoeren van het feedbacksysteem Impact!

 • Het ontwikkelen van leerlijnen voor de kern- en de praktijkvakken

 • Het verzorgen van trainingen voor teams en/of ouders

Maatwerk en kwaliteit

Alle ondersteuning die geleverd wordt is maatwerk. De dienstverlening is altijd gericht op werkende oplossingen en het moet een kwaliteitsimpuls geven aan het onderwijs.

Het nut van een audit

Kwaliteit is niet alleen belangrijk voor de onderwijsinspectie. Ook als onderwijsinstelling moet je de ambitie hebben om hoge kwaliteit van onderwijs te bieden en te blijven bieden. Als geschoolde externe auditor houdt de Onderwijsadviseur uw onderwijsinstelling een spiegel voor. Samen kijken we wat goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. Een audit leidt dan ook tot een ontwikkelagenda die past bij de urgentie, maar ook bij de ontwikkelkracht van uw organisatie.

bottom of page