top of page

IMPACT! OP ONDERWIJS

MET feedback van LEERLINGen HET ONDERWIJS VERBETEREN

‘Goed gedaan!’ ‘Dit antwoord komt in de richting.’ '‘Hier moet je nog beter op letten.’ 

Als leerkracht geef je leerlingen voortdurend feedback. Maar hoe vaak krijgt een leerkracht zelf goede feedback? Welke feedback krijg jij van je collega’s op je lesgeven en hoe reflecteer je op je lessen? En geven leerlingen wel eens feedback? En als je feedback gaat verzamelen, welke vragen stel je dan? 

Impact! op onderwijs geeft inzicht in hoe de les ervaren is vanuit het perspectief van de leerling, je collega en jijzelf. Dit kan helpen bij het verbeteren van de leskwaliteit. Een interessante methode hiervoor is vragen van feedback van leerlingen op je lessen. 

Feedback kan prestatieverbeterend werken

Er is veel wetenschappelijk bewijs dat feedback helpt om je prestaties te verbeteren.  Met de door de Universiteit Twente (UT) ontwikkelde Impact!-tool kan het verzamelen en terugkoppelen van feedback snel en eenvoudig. 

Impact! is een handige tool voor docenten om aan het eind van een les feedback van leerlingen te ontvangen over de les die net geweest is. Ook een observator (bijvoorbeeld een collega) en de docent zelf kunnen hun feedback geven over die les. De docent kan de feedback die gegeven wordt direct zien in een dashboard. Zo krijgt hij/zij inzicht in de sterke kanten van de les en in waar nog verbetering mogelijk is. De feedback is volledig anoniem. De resultaten zijn alleen zichtbaar voor de docent en voor niemand anders. Zie voor meer informatie de website van Impact! op onderwijs.

 

Verschillende perspectieven
Veel instrumenten zijn gericht op het verzamelen van feedback van alleen maar professionals. Met Impact! kun je ook de visie van de leerlingen inzichtelijk maken. De vragen kunnen ingevuld worden door docenten, leerlingen en door een andere observator (bijvoorbeeld een collega). Zo krijgt de docent rijke feedback op zijn of haar lessen vanuit 2 perspectieven. De inzichten kunnen ingezet worden in de volgende les. Zo is Impact geen enquête-tool voor de ene professional die een andere professional van feedback voorziet over een langere periode, maar een instrument om samen met leerlingen terug te blikken op de les. 

 

Wetenschappelijke basis
De vragen in impact! zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk kennis over wat effectief is voor het leren van leerlingen. De kenmerken die een les effectief maken, heeft de Universiteit Twente in een vragenlijst vormgegeven. Leerlingen kunnen zo gericht feedback geven aan hun docent over de les die net geweest is. De vakgroep ELAN van de Universiteit Twente doet veel onderzoek naar docentprofessionalisering en leskwaliteit. In deze rede en de bijbehorende presentatie worden inzichten op dit gebied gedeeld.

 

Meerdere varianten

De impact! tool is beschikbaar voor het primair, speciaal, voortgezet, en hoger onderwijs. Ook voor lerarenopleidingen is Impact! beschikbaar.Er is veel wetenschappelijk bewijs dat feedback helpt om je prestaties te verbeteren.  Met de door de Universiteit Twente (UT) ontwikkelde Impact!-tool kan het verzamelen en terugkoppelen van feedback snel en eenvoudig. 

Inspectie van het Onderwijs

De onderwijsinspectie gebruikt een variant van de Impact!-tool binnen het stelselonderzoek ‘monitor leskwaliteit’. De vragenlijst die in de Impact!-tool zit, beschrijft de kenmerken van wat een les effectief maakt. Met de Impact!-tool onderzoekt de inspectie of deze kenmerken aanwezig zijn in de lessen die zij bezoeken. In 'De staat van het onderwijs 2022' wordt de monitor leskwaliteit op pagina 111-113 en 136 beschrevenen.

 

NPO-gelden

Dat feedback effectief kan werken, wordt ook door OCW onderkend. In de NPO-menukaart wordt 'feedback' als effectieve interventie benoemd.

GOngres

Op het GOngres met het thema 'De week van het Gespecialiseerde Onderwijs' hebben Adrie Visscher van de UT en Mouris Boer van Impact! in een online workshop gepresenteerd hoe je met feedback van leerlingen je lessen kunt verbeteren.

Zie onderstaande video voor de workshop of de PowerPoint die tijdens de workshop getoond is.

Interesse? neem vrijblijvend contact op

bottom of page