expertises onderwijsadvies

De Onderwijsadviseur heeft expertise op
onder meer de volgende gebieden

BESTUURLIJKE

VRAAGSTUKKEN

ARBEIDS-

COMPETENTIES

TRAININGEN

ONDERWIJS

ARBEIDS-

TOELEIDING

KLANTEN

OPBRENGSTEN INZICHTELIJK MAKEN

MET COMPASSER

LEERLIJNEN

IN HET VSO & PRO

VSO

SCHOOLDIPLOMA