IMPACT! OP ONDERWIJS

MET LEERLING-FEEDBACK HET ONDERWIJS VERBETEREN

Feedback kan prestatieverbeterend werken

Impact! is een handige tool voor docenten om aan het eind van een les feedback van leerlingen te ontvangen over de les die net geweest is. Ook een observator (bijvoorbeeld een collega) en de docent zelf kunnen hun feedback geven over die les. De docent kan de feedback die gegeven wordt direct zien in een dashboard. Zo krijgt hij/zij inzicht in de sterke kanten van de les en in waar nog verbetering mogelijk is. De feedback is volledig anoniem. De resultaten zijn alleen zichtbaar voor de docent en voor niemand anders. Zie voor meer informatie de website van Impact! op onderwijs.

Meerdere varianten
De impact! tool is beschikbaar voor het primair, speciaal, voortgezet, en hoger onderwijs. Ook voor lerarenopleidingen is Impact! beschikbaar.

Verschillende perspectieven
De impact! vragen kunnen ingevuld worden door docenten, leerlingen en door een andere observator (bijvoorbeeld een collega). Zo krijgt de docent rijke feedback op zijn of haar lessen.

 

Wetenschappelijke basis
De vragen in impact! zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk kennis over wat effectief is voor het leren van leerlingen. Ook wordt continu onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Impact!.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de impact! tool om de kwaliteit van lessen in Nederland te bepalen.

NPO-gelden

Dat feedback effectief kan werken, wordt ook door OCW onderkend. In de NPO-menukaart wordt 'feedback' als effectieve interventie benoemd.

Interesse? neem vrijblijvend contact op