Praktische leerlijnen in Compasser

De kracht van goede leerlijnen wordt zelden betwist. Toch werken veel leerkrachten zonder leerlijn of worden leerlijnen zelf samengesteld op basis van bestaand lesmateriaal. Dit kost niet alleen veel tijd. Het gevaar bestaat ook dat de leerlijnen niet aansluiten bij leerdoelen van de leerlingen én niet bij de vragen uit de arbeidsmarkt. Bovendien zijn vorderingen vaak slecht te meten.

Compasser biedt hulp bij het vormgeven van leerlijnen die ingezet worden in de school en/of op stage en het meten en volgen van de voortgang.

kant-en-klare leerlijnen + maatwerk

Compasser bevat ±15.000 doelen en vakvaardigheden. Door een selectie te maken, ontstaan een kant-en-klare leerlijn van begin tot eind. De doelen en vakvaardigheden zijn gekoppeld aan kerndoelen, mbo-kwalificatiedossiers en mbo-competenties. Zo voldoet het lesprogramma aan de richtlijnen van de inspectie en is het herkenbaar voor de arbeidsmarkt. Ook kun je eenvoudig eigen leerlijnen vormgeven.

periodiek vorderingen meten

Met bijvoorbeeld praktijktoetsen worden de vorderingen van leerlingen periodiek gemeten waardoor er weinig administratieve druk is voor leerkrachten, maar zij wel de noodzakelijke gegevens hebben over de vorderingen van leerlingen. 

vergelijkingen maken

Bij het werken met meerdere praktijklijnen zijn de resultaten op de praktijktoetsen onderling vergelijkbaar. Dit geeft weer belangrijke informatie voor de loopbaansturing van de leerling. 

klaar voor gebruik

Compasser is een product waarmee u meteen aan de slag kunt. Uiteraard kunnen we ook samen aanpassingen doen waardoor we Compasser eenvoudig op maat maken voor uw onderwijsinstelling. 

Interesse? neem vrijblijvend contact op