Onderwijsinstrumenten

en leerlijnen ontwikkelen

Waar leerlijnen en opleidingstrajecten gericht zijn op de vakvaardigheden, zitten er in Compasser formulieren/beoordelingslijsten gericht op de arbeidscompetenties. Dit maakt inzichtelijk of een leerling een goede werknemer (in opleiding) is. Ook dit is weer volledig op maat te maken zonder extra kosten.

  • Ontwikkelen van leerlijnen voor kernvakken (Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels)

  • Ontwikkelen van leerlijnen voor praktijkvakken (horeca-assistent, assistent schoonmaker, etc.)

  • Opstellen van lesplanners en toetsplanners

  • Beschrijving competenties (arbeidsvaardigheden) passend bij de Participatiewet en de arbeidsmarkt

  • Ontwikkelen van stages en stageplannen

De Onderwijsadviseur en Paragin hebben het instrument Compasser ontwikkeld om scholen te helpen bij het inrichten van leerlijnen en opleidingstrajecten en het eenvoudig meten en volgen van de voortgang.