Onderwijsinstrumenten

en leerlijnen ontwikkelen

Met ruim twintig jaar ervaring weet de Onderwijsadviseur als geen ander inhoud te geven aan speciaal en praktijkonderwijs. Welke leerlijnen zijn nodig om aan te sluiten bij de eisen en wensen van de arbeidsmarkt? Kunnen vorderingen tussentijds gemeten worden? En hoe is de verantwoording richting de inspectie geregeld? De Onderwijsadviseur helpt u met concrete onderwijsinstrumenten op maat. Denk aan:

  • Ontwikkelen van leerlijnen voor kernvakken (Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels)

  • Ontwikkelen van leerlijnen voor praktijkvakken (horeca-assistent, assistent schoonmaker, etc.)

  • Opstellen van lesplanners en toetsplanners

  • Beschrijving competenties (arbeidsvaardigheden) passend bij de Participatiewet en de arbeidsmarkt

  • Ontwikkelen van stages en stageplannen

De Onderwijsadviseur en Paragin hebben het instrument Compasser ontwikkeld om scholen te helpen bij het inrichten van leerlijnen en opleidingstrajecten en het eenvoudig meten en volgen van de voortgang.

Bernardusschool (vso zmlk), Den Haag

"Mouris heeft ons steeds een spiegel voor gehouden en was altijd bereid om net dat beetje extra aan informatie te geven waardoor wij verder konden in dit proces van arbeidstoeleiding binnen de Wet Kwaliteit (v)so."

De onderwijsadviseur

Mouris Boer

mouris@deonderwijsadviseur.nl

06 - 23 03 81 82

COMPASSER LOGO NO TAG-DEF RGB.png