Met Compasser 

arbeidscompetenties meten

Waar leerlijnen en opleidingstrajecten gericht zijn op de vakvaardigheden, zitten er in Compasser formulieren/beoordelingslijsten gericht op de arbeidscompetenties. Dit maakt inzichtelijk of een leerling een goede werknemer (in opleiding) is. Ook dit is weer volledig op maat te maken zonder extra kosten.

kerndoelen koppelen

In Compasser worden de relevante kerndoelen gekoppeld aan de mbo-entreecompetenties, de instroomeisen van de arbeidsmarkt en de werkwijze van de gemeente en het UWV. 

inzicht in competenties

Compasser maakt eenvoudig de werknemerscompetenties van een leerling inzichtelijk in een taal die de leerling, de arbeidsmarkt, de gemeente en het mbo begrijpen. 

klaar voor gebruik

Compasser is een systeem waarmee u meteen aan de slag kunt. Uiteraard kunnen we ook samen aanpassingen doen waardoor we Compasser eenvoudig op maat maken voor uw onderwijsinstelling. 

Interesse? neem vrijblijvend contact op