Oplossingen voor

Bestuurlijke vraagstukken

in het onderwijs

Ontwikkelingen buiten de school hebben continu invloed op de inrichting van het onderwijs. Nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, andere wensen en eisen vanuit de diverse doelgroepen. Onderwijs vraagt om innovatie. Hoe stemt u uw beleid hierop af? De Onderwijsadviseur is graag uw partner. Denk aan:​​

  • Bepalen en schrijven van visie

  • Uitwerken van visie naar strategieplannen en kadernotities

  • Uitvoeren van een audit ​

  • Invoeren van de beroepsgerichte programma's in het nieuwe vmbo

  • Interim-klussen (projectleider, adviseur, bestuurder)

Het nut van een audit

Kwaliteit is niet alleen belangrijk voor de onderwijsinspectie. Ook als onderwijsinstelling moet je de ambitie hebben om hoge kwaliteit van onderwijs te bieden en te blijven bieden. Als geschoolde externe auditor houdt de Onderwijsadviseur uw onderwijsinstelling een spiegel voor. Samen kijken we wat goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. Een audit leidt dan ook tot een ontwikkelagenda die past bij de urgentie, maar ook bij de ontwikkelkracht van uw organisatie.